100 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΥΤΟΕΞΕΛΙΞΗΣ 100 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

Αν ήθελες να δώσεις μία συμβουλή στον καλύτερό σου φίλο, ποια θα ήταν αυτή;Κι αν σου…