Το Φρανγκιπάνι της Ινδίας από την Πέγκη Ιωάννου

Το Φρανγκιπάνι της Ινδίας γράφτηκε μέσα στην καραντίνα τού… – ονόματα δεν λέμε, αφού θέλουμε να τον ξεχάσουμε.Το…