Παιδικά βιβλία με κείμενα αντλημένα από τους Αρχαίους Συγγραφείς. Εκδόσεις Κάκτος

Οι Εκ­δό­σεις «Κά­κτος» έ­χουν δώ­σει στην κυ­κλο­φο­ρί­α τη σει­ρά «ΟΙ ΕΛ­ΛΗ­ΝΕΣ – ΝΕ­Α ΓΕ­ΝΙΑ» με κεί­με­να της αρ­χαί­ας ελ­λη­νι­κής γραμ­μα­τεί­ας σε δι­η­γη­μα­τι­κή μορ­φή.

Πρό­κει­ται για ει­κο­νο­γρα­φη­μέ­να, υ­πεύ­θυ­να βι­βλί­α για παι­διά 7-12 χρό­νων, με κεί­με­να α­ντλη­μέ­να α­πό τους αρ­χαί­ους συγ­γρα­φείς.

Με τη σει­ρά αυ­τή τα νέ­α ελ­λη­νό­που­λα θα έ­χουν την τύ­χη και τη χα­ρά να δια­βά­σουν ι­στο­ρί­ες α­πό τον Αι­σχύ­λο, τον Σο­φο­κλή, τον Ευ­ρι­πί­δη και άλ­λους συγ­γρα­φείς σε μορ­φή δι­η­γη­μα­τι­κή, αλ­λά με έ­ντο­νο το δια­λο­γι­κό στοι­χεί­ο, δη­λα­δή α­φη­γή­σεις με λι­τό­τη­τα, δύ­να­μη, σα­φή­νεια, χω­ρίς υ­περ­βο­λές και φι­λο­λο­γι­σμούς.

ΑΙΣΧΥΛΟΣ – ΠΕΡΣΕΣ                                                      

Κείμενο – Επιμέλεια Έκδοσης Γιώργος Προεστός

Ο Αισχύλος είναι ο πρώτος από τους τρεις μεγάλους θεατρικούς ποιητές της αρχαίας Ελλάδας. Οι άλλοι δύο ήταν ο Σοφοκλής και ο Ευριπίδης. Ο Αισχύλος ήταν εκείνος που διαμόρφωσε την τραγωδία και της έδωσε μορφή θεατρικού έργου. Το θεατρικό έργο του «Πέρσες» παίχτηκε το έτος 472 π.Χ. Σε αυτό περιγράφεται η αντίδραση των Περσών όταν έμαθαν την είδηση της καταστροφής του στόλου τους από τους Έλληνες στη ναυμαχία της Σαλαμίνας το έτος 480. Ο Αισχύλος εξυμνεί τη γενναιότητα των Ελλήνων και κατηγορεί την υπερβολική περηφάνια των Περσών. Η υπερηφάνειά τους αυτή τους έκανε να περιφρονούν όλους τους άλλους ανθρώπους και να μην υπολογίσουν σωστά τη   δύναμη των Ελλήνων.

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ –ΙΚΑΡΟΜΕΝΙΠΠΟΣ                              

Κείμενο – Επιμέλεια Έκδοσης Γιώργος Προεστός

Ο Λουκιανός ήταν σπουδαίος ρήτορας και σατιρικός συγγραφέας που έζησε τον 2Ο αιώνα μ.χ. Γεννήθηκε στην Σαμόσατα της Συρίας το έτος 12ο. Στην αρχή σπούδασε γλυπτική κοντά στον θείο του. Αργότερα, όμως, αποφάσισε να ασχοληθεί με τα γράμματα. Έμαθε ελληνικά και σπούδασε ρητορική στη Μικρά Ασία.

Ασχολήθηκε με τη συγγραφή φιλοσοφικών βιβλίων. Τα βιβλία του Λουκιανού δεν έχουν ύφος σοβαρό και μεγαλοπρεπές αλλά κωμικό. Στον διάλογο με τίτλο «Ικαρομένιππος» ή Υπερνέφελος» (δηλαδή πάνω από τα σύννεφα) εμφανίζεται ο φιλόσοφος Μένιππος να συζητά με έναν φίλο του και να του διηγείται το ταξίδι του στον ουρανό. Μέσα από την ιστορία αυτή ο Μένιππος βρίσκει την ευκαιρία να σατιρίσει όλες τις παράλογες συμπεριφορές των ανθρώπων πάνω στη γη, και ειδικά εκείνων που προσποιούνταν ότι είναι σοφοί. Αυτό το φανταστικό ταξίδι του Μένιππου είναι το πρώτο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας που γράφτηκε ποτέ.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ – ΑΝΤΙΓΟΝΗ                                            

Διεύθυνση σειράς: Κώστας Γεωργουσόπουλος

Διασκευή της τραγωδίας του Σοφοκλή με τον τίτλο «Αντιγόνη» που παρουσιάστηκε το 442  π.χ και δείχνει την  απελπιστική σύγκρουση της αγέρωχης ηρωίδας ενάντια στην πολιτική εξουσία των τυράννων.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ – ΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ            

Το παρόν βιβλίο γράφτηκε χάρη στους μαθητές μου της ΣΤ΄ τάξης του 40ού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών του σχολικού έτους 2017-2018, και προς χάριν των μαθητών όλων των «σχολικών ετών» του μέλλοντος, με τον ευσεβή πόθο να συντελέσει έστω και στο ελάχιστο στην αφύπνιση αυτής της προθυμίας. Και λέγοντας μαθητές, δεν εννοώ εκείνα τα δυστυχισμένα πλάσματα που ξαπλώσαμε στην προκρούστεια κλίνη του εκπαιδευτικού συστήματος και τους πριονίζουμε μεθοδικά πόδια και φτερά, αλλά εκείνους τους παδας κάθε ηλικίας, οι οποίοι μετατρέπουν τον βίο τους σε μαθητεία. Και τέτοιοι άνθρωποι, ε παδες, είναι οι Έλληνες, δεδομένου ότι το πνεύμα δεν κάνει ρυτίδες.

Στους παῖδας κάθε ηλικίας, λοιπόν, αφιερώνω το βιβλίο αυτό.

Εκδόσεις Κάκτος