Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι 13οι Ποδηλατικοί αγώνες Ορεινής Ναυπακτίας

Μεγάλος ο αριθμός των επισκεπτών και αγωνιζομένων οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους, τους 13 ους
Ποδηλατικούς Αγώνες Ορεινής Ναυπακτίας, στην Άνω Χώρα, στις 26 και 27 Αυγούστου.