Επιστολή ΕΟΛΣΜΑ-Υ προς ΣΕΓΑΣ

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

          Διαβάσαμε προσεκτικά την εν θέματι επιστολή σας, στις δρομικές ιστοσελίδες και θα θέλαμε να επισημάνουμε κάποια σημεία πάντα με καλή διάθεση.

          Αναφορικά με τον αγώνα του Αργολικού κόλπου, ορθώς, αναφέρεται ότι δεν είχατε λάβει καμία ενημέρωση ούτε σας είχε γίνει κάποιο αίτημα, αφού δεν εντάσσεται στη δικαιοδοσία σας.

          Στην συνάντηση μας 18/4/2019 σας είχαμε ζητήσει να εκδώσετε μια διευκρινιστική οδηγία για να αποφευχθεί η σύγχυση που επέφερε η από 7/2/2019 με αρ πρωτ 648 επιστολή. Με ικανοποίηση δεχτήκαμε την από 20/2/2020 επιστολή σας, διότι αίρει την σύγχυση που είχε δημιουργηθεί αναφορικά με τους αγώνες στους οποίους απαιτείται η δική σας έγκριση.

          Πράγματι όταν ένας αγώνας δεν είναι επίσημα μετρημένος δεν μπορεί κανείς ν’ αποφανθεί με βεβαιότητα, αν είναι 9980 μέτρα ή 10220 μέτρα ή οτιδήποτε άλλο.

Κατόπιν αυτού, θεωρούμε χρήσιμο να θεσπιστούν αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία δεν θα επιδέχονται παρερμηνείας προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα στην διεξαγωγή των δρομικών αγώνων.

Τέτοιο αντικειμενικό κριτήριο είναι αν η διαδρομή είναι μετρημένη από τον επίσημο μετρητή της IAAF και πιστοποιημένη.

          Δεν υφίσταται, λοιπόν, καμία αντίρρηση από μέρους μας, τ’ αγωνίσματα που ρητά αναφέρονται στον Νόμο  ήτοι 42.195 μέτρων (Μαραθώνιος), 21.097,5 μέτρων (Ημιμαραθώνιος), 5 χιλιομέτρων & 10 χιλιομέτρων, με καταμετρημένες από τον επίσημο μετρητή της IAAF και πιστοποιημένες διαδρομές που διεξάγονται στο πλαίσια αθλητικής συνάντησης, όπως αναφέρεται για τα επίσημα πρωταθλήματα, να έχουν την έγκριση του ΣΕΓΑΣ.

            Κύριε Πρόεδρε, με την συνεργασία μας καταφέραμε ν’ αναδείξουμε τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, ως ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Με την συνέχισή της μπορούμε να πετύχουμε να διεκδικήσουμε μαζί και να τον κάνουμε ακόμη μεγαλύτερο. Όπως έχουμε δηλώσει και παλαιότερα θεωρούμε τις δράσεις μας συμπληρωματικές στον κοινό σκοπό και όχι ανταγωνιστικές.

Από την πλευρά μας υπάρχει η καλή διάθεση για μια συνάντηση με πνεύμα συνεργασίας, για το καλό του Ελληνικού Αθλητισμού και ευελπιστούμε ότι δεν θα έχετε καμία αντίρρηση να την ορίσουμε από κοινού.

    Με τιμή

Για το Διοικητικό συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος                                         Ο Γενικός Γραμματέας

                    ___________                                     _________________                     Γούλας Νίκος                                       Διαμαντής Γεώργιος

Η παραπάνω επιστολή, αποτελεί απάντηση σε δημοσίευση επιστολής ΣΕΓΑΣ με ΑΡ. ΠΡΩΤ 1033/20 Φεβρουαρίου 2020