“Παρεμπιπτόντως, αυτή είναι η Ελλάδα”

Διακριτικός ξένος τίτλος εκπομπής… “Βy the way , this is Greece“ Τα ασφαλή ταξίδια ξεκίνησαν και…